profile medyczne
Alergologia
Anestezjologia i intensywna terapia
Angiologia
Audiologia i foniatria
Balneologia i medycyna fizykalna
Chirurgia dziecięca
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia ogólna
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia plastyczna
Chirurgia stomatologiczna
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Dermatologia i wenerologia
Diabetologia
Diagnostyka laboratoryjna
Endokrynologia
Epidemiologia
Farmakologia
Gastroenterologia
Genetyka
Geriatria
Ginekologia onkologiczna
Hematologia
Hipertensjologia
Immunologia
Kardiochirurgia
Kardiologia
Kardiologia dziecięca
Medycyna nuklearna
Medycyna paliatywna
Medycyna pracy
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna
Medycyna sportowa
Medycyna szkolna
Medycyna sądowa
Medycyna transportu
Mikrobiologia lekarska
Nefrologia
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurologia
Neurologia dziecięca
Neuropatologia
Okulistyka
Onkologia
Onkologia i hematologia dziecięca
Ortodoncja
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Otorynolaryngologia
Otorynolaryngologia dziecięca
Patomorfologia
Pediatria
Periodontologia
Położnictwo i ginekologia
Protetyka stomatologiczna
Psychiatria
Psychiatria dzieci i młodzieży
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Radioterapia onkologiczna
Rehabilitacja medyczna
Reumatologia
Seksuologia
Stomatologia dziecięca
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Toksykologia
Transfuzjologia
Transplantologia
Urologia
Urologia dziecięca
Zdrowie publiczne
więcej...
przydatne
Ambulatoria
Apteki
Szpitale
Przychodnie lekarskie
Gabinety lekarskie
Wyświetl według usług
Poradnie
więcej...
profile medyczne / Nefrologia
Tablica funkcjonalności profilu medycznego
Usługi w zakresie dializowaniaLeczenie ambulatoryjne specjalistyczneLeczenie w domu pacjenta
Leczenie stacjonarnePozostała opieka ambulatoryjnaPomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
Zapobieganie chorobom niezakaźnymOświata i promocja zdrowiaPozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
Rehabilitacja stacjonarna"Leczenie ""jednego dnia"""Leczenie ambulatoryjne
USGKształcenie i szkolenie personelu medycznegoLeki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku
Pozostałe usługi pomocniczeUsługi pielęgnacyjneOpieka nad osobami w starszym wieku
Profilaktyka i zdrowie publiczneZapobieganie chorobom zakaźnymInna
Badania i rozwój w ochronie zdrowiaZdrowie matki i dzieckaOpieka nad zdrowym dzieckiem
Badania laboratoryjnePobieranie oraz magazynowanie krwiTechniczne urządzenia medyczne
innePomocnicze usługi opieki zdrowotnejSprzęt terapeutyczny i pozostałe dobra medyczne trwałego użytku
Rehabilitacja ambulatoryjnarentgenodiagnostykaUsługi lecznicze
endoskopiaPozostałe
Placówki medyczne  » wyszukaj w tej kategorii
  Sortowanie  » miejscowość  » nazwa placówki
      dalej »
POZNAń """ARKADIA"" Niepubliczny Zakład Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej"
"""ARKADIA"" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią"
Poradnia chorób wewnętrznych
WIELKOPOLSKIEtel. 61661-33-50 / fax brak danych / jednostek w placówce (3)  » więcej informacji

WROCłAW """LABORATORIUM - Śmiechowicz Bożena"""
osoba fizyczna - Bożena Śmiechowicz
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
DOLNOŚLĄSKIEtel. 071 783-38-77 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

GDAńSK "Centrum Medyczno-Stomatologiczne ""Vis-Dent"""
Osoba fizyczna - Witold Stankius
Poradnia stomatologiczna
POMORSKIEtel. 341-92-96 3 / fax 341-85-04 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

WARSZAWA "Laboratorium Analiz Lekarskich ""ANAL- MED"""
osoba fizyczna Elżbieta Więcko - Jankowska
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
Ośrodek diagnostyki
MAZOWIECKIEtel. 226156018 / fax 226156018 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

SZCZECIN "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""LEKARZ"" S.C."
"Spółka Cywilna ""Lekarz"" Arnold Mizerski, Onufry Mizerski"
Poradnia urologiczna
ZACHODNIOPOMORSKIEtel. 43-44-694 / fax 483-56-84 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

ŁóDź "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "" LIDERMED"" s.c."
"Zdzisław Dzieniszewski zam. w Łodzi przy ul. Przestrzennej 92, Marcin Skierski zam w Łodzi przy ul. Zapaśniczej 12, Marcin Dzieniszewski zam w Łodzi przy ul. Przestrzennej 92 tworzący spółkę cywilną pod nazwą ""LIDERMED"""
Poradnia chorób wewnętrznych
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
ŁÓDZKIEtel. 617-10-15 / fax 617-10-15 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

PłOCK "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""Borowiczki"""
Osoba fizyczna (przedsiębiorca): Zdzisław Woźniak
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Przychodnia stomatologiczna, Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, Świadczeniodawca w zakresie opieki domowej
MAZOWIECKIEtel. 24264-83-64 / fax 24266-92-66 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

BIAłYSTOK "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""DENTIMED"" - STOMATOLOGIA lek. stom. Julia Świętuchowska"
Julia Świętuchowska
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
PODLASKIEtel. 692317100 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

M. ZIELONA GóRA "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""DERMED"""
inna instytucja lub osoba
Poradnia dermatologiczna
LUBUSKIEtel. 068/3243390 / fax 068/3243390 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

ŻELAZNA RZąDOWA 29 "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""Duo-Med"""
"Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""Duo -Med"" S.C.Jerzy Mieczysław Statkiewicz,Michał Statkiewicz"
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
MAZOWIECKIEtel. 751-86-70 / fax 751-86-70 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

INOWROCłAW "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""FLANDRIA"" w Inowrocławiu"
Zarząd Fundacji Wzajemnej Pomocy w Inowrocławiu
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
KUJAWSKO-POMORSKIEtel. 52357-47-95 / fax 52357-47-95 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

MORąG "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""LUX-ART"" Sp.p."
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Czapla i Owieczko - Spółka Partnerska Lekarzy
Poradnia chirurgii ogólnej
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
WARMIŃSKO - MAZURSKIEtel. brak danych / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

KRASNOPOL "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""MEDICAL"""
Małgorzata Ewa Puza
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
PODLASKIEtel. 87516 40 26 / fax 87516 41 10 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

KOLNO "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""MEDICARE"" s.c."
"Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""MEDICARE"" -spółka cywilna"
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
PODLASKIEtel. 86278 40 70 / fax 86278 40 70 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

RYBNIK "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""Nowiny"" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością"
"""Nowiny"" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe przychodnie (jedno-)specjalistyczne
ŚLĄSKIEtel. 324224079, 422656 / fax 324224079 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

LUBLIN "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""Opiekun"" - domowa opieka długoterminowa"
Andrzej Skrzypek
Zespół długoterminowej opieki domowej
Świadczeniodawca w zakresie opieki domowej, Pozostali świadczeniodawcy w zakresie opieki ambulatoryjnej
LUBELSKIEtel. 817448048 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

PORąBKA "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""PoliMed"" Sp. z o.o."
"""PoliMed"" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, Świadczeniodawca w zakresie opieki domowej
ŚLĄSKIEtel. 338106012 / fax 338106199 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

GIżYCKO "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""PULS"" s.c. Pielęgniarstwo Środowiskowo - Rodzinne"
"""PULS"" Pielęgniarstwo Środowiskowo - Rodzinne s.c."
Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
Pozostali świadczeniodawcy opieki ambulatoryjnej
WARMIŃSKO - MAZURSKIEtel. 87428 41 01 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

GIżYCKO "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""PULS"" s.c. Pielęgniarstwo Środowiskowo - Rodzinne"
"""PULS"" Pielęgniarstwo Środowiskowo - Rodzinne s.c."
Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
Pozostali świadczeniodawcy opieki ambulatoryjnej
WARMIŃSKO - MAZURSKIEtel. 87428 41 01 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

NOWY TARG "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""VENA"""
"""MEDICVITA"" Spółka Akcyjna"
Poradnia preluksacyjna
MAŁOPOLSKIEtel. 266-24-01 / fax 206-41-20 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

BIELSK PODLASKI "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""VITA"" sp. z o.o."
"""VITA"" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
PODLASKIEtel. 85730 29 26 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

BIELSK PODLASKI "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""VITA"" sp. z o.o."
"""VITA"" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
PODLASKIEtel. 85730 29 26 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

SUSZ "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""Zespołowa Praktyka Stomatologiczna"" s.c."
"spółka cywilna ""Zespołowa Praktyka Stomatologiczna"" - Krystyna Raszyńska, Beata Zychowicz, Andrzej Zychowicz"
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
WARMIŃSKO - MAZURSKIEtel. 55278 61 33 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

SUSZ "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ""Zespołowa Praktyka Stomatologiczna"" s.c."
"spółka cywilna ""Zespołowa Praktyka Stomatologiczna"" - Krystyna Raszyńska, Beata Zychowicz, Andrzej Zychowicz"
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
WARMIŃSKO - MAZURSKIEtel. 55278 61 33 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

WłOCłAWEK "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Poradni Specjalistycznych ""EL - MED - SERVICE"" we Włocławku"
"""EL - MED - SERVICE"" Spółka z o.o. we Włocławku"
Poradnia chirurgii ogólnej
KUJAWSKO-POMORSKIEtel. 054-232-10-44 / fax 054-232-10-43 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

DąBROWA GóRNICZA "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne ""REDEN"""
Barbara Maj
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
ŚLĄSKIEtel. 322642108 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

BOLESłAWIEC "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne ""UŚMIECH"""
Władysław Zięba,
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
DOLNOŚLĄSKIEtel. 75735-35-29 / fax 75735-35-29 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

GODKOWO "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podstawowa Opieka Zdrowotna "" Praktyka Lekarska"""
Elżbieta Poćwiardowska
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
WARMIŃSKO - MAZURSKIEtel. 55249 10 64 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

ZABRZE "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Schorzeń Naczyń ""ANGIOSAN"""
Andrzej Danik
Poradnia chirurgii naczyniowej
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
ŚLĄSKIEtel. 323701779 / fax 322715290 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

KROSNO ODRZAńSKIE "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarza Rodzinnego "" ZDROVITA"" Michniewicz-Nowak, Rólka, Wiśniewska-Prałat, Śnieg - Spółka Partnerska"
"Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarza Rodzinnego "" ZDROVITA "" Michniewicz-Nowak, Rólka, Wiśniewska-Prałat, Śnieg - Spółka Partnerska"
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
LUBUSKIEtel. 683836074 / fax - / jednostek w placówce (5)  » więcej informacji

WARSZAWA "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko- Stomatologiczna ""AMODENT"""
osoba fizyczna (przedsiębiorca): Lucyna Kurpiel
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
MAZOWIECKIEtel. 22667-02-04 / fax 22667-02-04 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

BILCZA "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna ""DENTOS"" w Bilczy"
Bożena Rak-Latos
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
ŚWIĘTOKRZYSKIEtel. 889 309 621 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

KADZIDłO "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna ""Witold Białobrzeski"""
Witold Białobrzeski
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
MAZOWIECKIEtel. 29761-80-68 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

BOLESłAWIEC "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna ""STOMADENT"""
osoba fizyczna - Zdzisław Oszczęda
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
DOLNOŚLĄSKIEtel. 75732-65-88 / fax 75732-66-62 / jednostek w placówce (4)  » więcej informacji

BOLESłAWIEC "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna ""STOMADENT"""
osoba fizyczna - Zdzisław Oszczęda
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
DOLNOŚLĄSKIEtel. 75732-65-88 / fax 75732-66-62 / jednostek w placówce (4)  » więcej informacji

BOLESłAWIEC "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna ""STOMADENT"""
osoba fizyczna - Zdzisław Oszczęda
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
DOLNOŚLĄSKIEtel. 75732-65-88 / fax 75732-66-62 / jednostek w placówce (4)  » więcej informacji

SADKOWICE "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kaleniu ""KALMED"" s.c."
spółka cywilna: - Paweł Machlański zam. w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 54/56 m. 38 - Teresa Machlańska zam. w Kaleniu 53, Sadkowice
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
ŁÓDZKIEtel. 815-61-27 / fax 815-59-25 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

BARTOSZYCE "Przedszkole Niepubliczne "" Stokrotka"" z oddziałami żłobkowymi"
osoba fizyczna - Krystyna Liberna
Oddział żłobkowy
Żłobek
WARMIŃSKO - MAZURSKIEtel. 89762 21 52 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

MYSZYNIEC "Przychodna Lekarska ""Rodzina"""
Lucyna Maria Zalewska
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
MAZOWIECKIEtel. 29772-14-66 / fax 29772-14-66 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

MYSZYNIEC "Przychodna Lekarska ""Rodzina"""
Lucyna Maria Zalewska
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
MAZOWIECKIEtel. 29772-14-66 / fax 29772-14-66 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

LEGNICA "Przychodnia Ogólnolekarsko-Stomatologiczna przy Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów i Stomatologów ""VITA"""
"Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów i Stomatologów ""VITA"" w Legnicy"
Poradnia stomatologiczna
DOLNOŚLĄSKIEtel. 76856-02-57 / fax 76856-02-57 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

ŁóDź "Przychodnia Okulistyczna ""OPTIMED"""
Piotr Michałowski
Pracownia (punkt zaopatrzenia) środków pomocniczych
Pozostałe przychodnie (jedno-)specjalistyczne
ŁÓDZKIEtel. 655-39-78 / fax 656-33-53 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

SZCZECIN "STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ""DENT MAR"""
Mariusz Słowik
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
ZACHODNIOPOMORSKIEtel. 485-06-56 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

POłCZYN ZDRóJ "Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ""Uzdrowisko Połczyn"" S.A."
"""Uzdrowisko Połczyn"" Spółka Akcyjna"
Poradnia kardiologiczna
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
ZACHODNIOPOMORSKIEtel. 36-62-424 / fax 36-62-470 / jednostek w placówce (8)  » więcej informacji

WROCłAW Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pracownie inne
Ośrodek diagnostyki
DOLNOŚLĄSKIEtel. 713200718 / fax 713200718 / jednostek w placówce (28)  » więcej informacji

WARSZAWA Centrum Zdrowia MEDICEUM
Barbara Knast
Poradnia chorób wewnętrznych
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
MAZOWIECKIEtel. 22610-21-28 / fax 22610-03-82 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

WARSZAWA Centrum Zdrowia MEDICEUM
Barbara Knast
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
MAZOWIECKIEtel. 22610-21-28 / fax 22610-03-82 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

WROCłAW DENTA-MED Prywatna Przychodnia Stomatologiczna
osoba fizyczna - Janina Wodzińska
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
DOLNOŚLĄSKIEtel. brak danych / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

WARSZAWA Instytut Psychiatrii i Neurologii
Rada Ministrów
Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
Szpitale wielospecjalistyczne
MAZOWIECKIEtel. 45-82-780 / fax 45-82-731 / jednostek w placówce (17)  » więcej informacji

MICHAłOWICE Lecznica Stomatologiczna JOLAN
osoba fizyczna: Jolanta Hertmanowska
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
MAZOWIECKIEtel. 22753-04-93 / fax brak danych / jednostek w placówce (4)  » więcej informacji

      dalej »
testy,opinie,recenzje uzdrowiska
, katalog stron SEO